PRIME DE RELOCARE PENTRU NOUĂ PERSOANE DIN OLT. CINE POATE BENEFICIA

0
363

Nouă șomeri din Olt au beneficiat de prime de relocare din partea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Olt, în anul 2020.

Şomerii care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea de domiciliu/reşedinţă şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate, pot primi cel mult 900 de lei/lună pe o perioadă de cel mult 36 de luni.

Acest sprijin financiar, denumit „Prima de relocare” este în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor de chirie şi utilităţi, în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi nu poate depăşi 900 de lei/lună. Prima este neimpozabilă şi se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Pentru a beneficia de „Prima de relocare”, persoanele interesate trebuie să adreseze o cerere agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă unde sunt înregistrate şi să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
– să fie înregistrate ca şomeri la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă;
– să se angajeze în baza unui contract de muncă, cu normă întreagă, pentru cel puţin 12 luni;
– localitatea unde va fi prestată munca să fie situată la mai mult de 50 de km faţă de localitatea de domiciliu sau reşedinţă;
– să îşi schimbe domiciliul sau să îşi stabilească reşedinţa în localitatea unde va lucra (sau în localităţile învecinate);
– să aibă venituri nete lunare mai mici de 5.000 lei/lună, realizate de solicitant în situaţia în care este persoană singură sau împreună cu familia;
– să nu beneficieze de locuinţă de serviciu (sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei) asigurată de angajator sau de către autorităţile publice locale.
„În anul 2020, 9 șomeri au beneficiat de acest sprijin financiar, numărul solicitărilor fiind mai mic față de anul 2019 când au beneficiat de prima de relocare 16 șomeri “, a precizat purtătorul de cuvânt al AJOFM Olt, Elena Iordache.

Prima de relocare se acorda la cerere și nu poate fi cumulată cu prima de activare , prima de încadrare sau prima de instalare.