Anunț

0
55

SC OLT TYRE SA  cu desiul în Caracal, str. 1 Decembrie 1918, jud. Olt, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității de fabricarea altor produse din cauciu (garnituri din cauciuc) – cod CAEN 2219 la adresa Caracal, str. 1 Decembrie 1918, jud. Olt.

Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, I. Moroșanu, nr. 3, pe durata derulării procedurii.