Anunț

0
22

COMUNA VULTUREȘTI cu sediul in com. Vulturesti, sat Vulturesti, str. Principala, nr. 24, jud. Olt, anunță publicul interesat asupra solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXTINDERE CANALIZARE PENTRU RACORDAREA BENEFICIARILOR LA REȚEAUA PUBLICA DE APA UZATA DIN COM. VULTURESTI, JUD. OLT” propus a fi amplasat în com. Vulturesti, satele Vulturesti si Valea lui Alb, jud. Olt.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt și la sediul PRIMARIEI COM. VULTURESTI din com. Vulturesti, satul Vulturesti, str. Principala, nr. 24, jud. Olt în zilele de luni pana vineri, între orele 8-14.
Observatiile publicului s eprimesc zilnic la sediul APM Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt