OLTENII MOR PE CAPETE

0
937

Nu mai puțin de 20 de persoane mor, în medie, în fiecare zi în județul Olt. Asta dacă este să ne luăm după numărul ajutoarelor de deces acordate în primele patru luni din acest an de către Casa Județeană de Pensii Olt.

Aproape 2.500 de olteni au beneficiat de ajutor de deces, în primele patru luni 2021. Un simplu calcul arată că, în medie, în fiecare zi nu mai puțin de 20 de olteni au murit. Suma plătită de Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt în această perioadă depășește 13 milioane RON.

„În perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2021, s-au acordat 2.463 ajutoare de deces. Sprijinul financiar a fost acordat ca urmare a decesului titularului în 2.378 cazuri şi doar în 85 de situaţii pentru pierderea unui membru al familiei.  Suma totală acordată ca urmare a acestor situații se ridică la 13.104.865 RON (adică peste 131 de miliarde ROL)”, a precizat purtătorul de cuvânt al Casei Judeţene de Pensii Olt, Claudia Măldăreanu.

Ajutorul de deces se acordă, în baza unei cereri la care se ataşează mai multe documente: acte de stare civilă din care să reiasă gradul de rudenie cu decedatul, dovada suportării cheltuielilor ocazionate de decesul pensionarului, declaraţie pe propria răspundere că a suportat cheltuielile, copie după certificatul de deces, certificatul de deces în original, copie act de identitate.

În cazul decesului persoanei care era angajată în baza unui contract de muncă, ajutorul de deces trebuie să se acorde de către angajator. Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea stagiului de cotizare. Ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de maximum trei ani de la data decesului.

Aceste ajutoare financiare sunt plătite de Casa de Pensii Olt, de cele mai multe ori, rudelor celor decedaţi, iar acestea primesc de multe ori ajutorul bănesc în aceeaşi zi în care depun actele.

Valoarea ajutorului de deces s-a micșorat în 2021, cu 49 RON în cazul ajutorului acordat pentru decesul asiguratului și cu 25 RON în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului, față de 2020. Astfel, pentru decesul asiguraților se acordă 5.380 RON, față de 5.429 RON, cât era în 2020, iar pentru decesul unui membru de familie al acestora se acordă suma de 2.690 RON, față de 2.715 RON, în anul 2020.

Explicația constă în faptul că a scăzut câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, iar valoarea ajutorului de deces se calculează în funcție de acest indicator.

Anul trecut CJP Olt a acordat 6.010 ajutoare de deces. Sprijinul financiar a fost acordat ca urmare a decesului titularului în 5.776 cazuri şi doar în 234 de situaţii pentru pierderea unui membru al familiei.  Suma totală acordată ca urmare a acestor situații s-a ridicat la 31.900.101 RON.