Anunț

0
36

DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. titular al proiectului „Creșterea eficienței energetice și a calității energiei furnizate clienților prin modernizare posturi de transformare, rețea jt și branșamente aferente PT din comuna Grădinile: PTA sat Grădinile, PTA CAP Grădinile, PTA Plaviceanca, com Studina: PTA 1 Studina, PTA 2, Studina, PTA 3 Studina, PTA Cabana Studina, PTA 1 Studina, PTA IAS Studina, PTAB Studinița, com Vlădila: PTA 1 Vlădila, PTA 2 Vlădila, PTA Brutărie Vlădila, jud. Olt ”,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice și a calității energiei furnizate clienților prin modernizare posturi de transformare, rețea jt și branșamente aferente PT din comuna Grădinile: PTA sat Grădinile, PTA CAP Grădinile, PTA Plaviceanca, com Studina: PTA 1 Studina, PTA 2, Studina, PTA 3 Studina, PTA Cabana Studina, PTA 1 Studina, PTA IAS Studina, PTAB Studinița, com Vlădila: PTA 1 Vlădila, PTA 2 Vlădila, PTA Brutărie Vlădila, jud. Olt ”, propus a fi amplasat în comuna Brastavățu, comuna Grădinile (sat Grădinile, Arvăteasca și Plăviceanca), comuna Studina (sat Studina și Studinița), comuna Vlădila (sat Vlădila, Vlădila Nouă, Frăsinet Gară) și comuna Traian, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.