Ce pensii speciale vor încasa primarii începând din 2020

0
584
De anul viitor, primarii cât și aleșii județeni vor primi o pensie specială destul de mare. Motivația acestei decizii este că aceștia au considerat că merită pensii speciale pentru că își fac, la fel ca orice alt om, munca pentru care sunt deja plătiți.

Președinții de consilii județene și primarii de sector vor încasa lunar 3.853 de lei, primarii de orașe cu până la 100.000 de locuitori 2997 de lei și primarii de comune 2.354 de lei.

Ce se întâmplă cu pensiile din 2020

Pentru anul 2020, din totalul veniturilor bugetare estimate la 87.489.458 mii lei, 86,9% urmează să se încaseze din contribuţii de asigurări, 0,2% din venituri nefiscale și 12,9% din subvenții de la bugetul de stat, respectiv suma de 11.309.694 mii lei.

Din totalul veniturilor bugetare, 87.327.121 mii lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,8%) şi 162.337 mii lei aferente sistemului asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale (0,2%).

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, sunt diminuate cu suma de 9.378.382 mii lei aferentă Pilonului II de pensii.

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 au fost stabilite avându-se în vedere, următoarele:

  • cotele de contribuţii sociale, reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

  • 25% cota de contribuții de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați;

  • cotele de contribuție de asigurări sociale datorate de angajatori de 4% pentru condiţiile deosebite de muncă și 8% pentru condiții speciale de muncă;

  • cota de 2% din contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori, distribuită pentru sistemul asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale stabilită conform alin.(6) al art.220^6 din Legea nr.227/2015.

  • baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează veniturile din activități independente o reprezintă venitul ales, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declarației. Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 15 martie, inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia;

  • 3,75% cota de contribuție la fondul de pensii administrat privat (Pilonul II), reglementat prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 prin care se crează premisele pentru majorări salariale diferențiate pe domenii de activitate, iar în cazul salariaților din sectorul construcții contribuția de asigurări sociale se reduce de la 25% la 21,25%, corespunzător cu scutirea de la plata contribuţiei datorată la fondul de pensii administrat privat (Pilonul II) în limita a 3,75%, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv.

Sursa: capital.ro