Ședință importantă la Consiliul Județean Olt

0
1543

Aleșii județeni se întrunesc joi, 26 septembrie, de la ora 11.00, într-o nouă ședință ordinară. Pe ordinea de zi figurează un număr de 14 proiecte de hotărâre, care vor fi dezbătute și ulterior votate sau nu de către aceștia.

Printre proiectele de hotărâre aflate în mapele de lucru ale consilierilor județeni la ședința ordinară din 26 septembrie 2019 se află cele referitoare la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019, dar și cel referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Județean (CJ) Olt nr. 151 din 29.11.2012 cu privire la: aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013-30.06.2019, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței mai figurează și alte proiecte, la fel de importante, care vizează:  aprobarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, prin detașare, precum și cel referitor la completarea art.72 din Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 127/28.08.2014.

Iată care sunt proiectele ce vor fi supuse aprobării în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean (CJ) Olt, din 26 septembrie 2019:

 Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna AUGUST 2019; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019;  Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum şi cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică;  Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior;  Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru anul școlar 2019-2020; Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 151 din 29.11.2012 cu privire la: aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013-30.06.2019, cu modificările și completările ulterioare;  Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 2019-2020;  Proiect de hotărâre pentru completarea art.72 din Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 127/28.08.2014; Proiect de hotărâre cu privire la exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, prin detașare;  Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalul Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director general) al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Vivi-Viorel Pintea pentru Centrul Județean de Cultura și Artă Olt și a duratei contractului de management, încetarea contractului de management al managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt, precum și cu privire la numirea managerului (directorului general) al Centrului Județean de Cultura și Artă Olt; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea statului de funcții al Complexului servicii pentru persoane adulte Slatina – serviciu social din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și cu privire la modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru unele servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. Toate proiectele sunt inițiate de președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.