Nereguli grave în Olt, descoperite de inspectorii în construcții

0
400

Executarea de lucrări de construcții fără autorizație, emiterea de către autoritățile publice a unor autorizații de construire pe baza unor documetații incomplete, deficitare privind cerințele de conținut și elaborare şi neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin regulamentele și procedurile elaborate în aplicarea legii 10/1991 privind calitatea în construcții sunt doar câteva dintre neregulile descoperite de inspectorii Inspectoratului Judeţean în Construcţii Olt, în primele şase luni ale anului.

Astfel, în primul semestru al anului 2017 inspectorii Inspectoratului Județean în Construcții Olt, au efectuat un număr de 304 de controale în domeniul calității în construcții dintre care patru activități de control și inspecție în proiectare, 193 de activități de control și inspecție în execuție, 27 de activități de control și inspecție privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor, opt activități de control și inspecție privind performanța energetică a clădirilor, șase activități de control și inspecție privind implementarea sistemului de management al calității în construcții , 60 de activități de control și inspecție privind respectarea disciplinei de autorizare și execuție a lucrărilor de construcții și șase activități de control și inspecție privind amenajarea teritoriului și urbanismului. „În urma controalelor menționate mai sus au fost identificate deficiențe, pentru care s-au dispus măsuri pentru soluționarea neconformităților constatate și au fost aplicate trei amenzi contravenționale. Printre deficienţele constatate se numără executarea de lucrări de construcții fără autorizație, emiterea de către autoritățile publice a unor autorizații de construire pe baza unor documetații incomplete, deficitare privind cerințele de conținut și elaborare şi neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin regulamentele și procedurile elaborate în aplicarea legii 10/1991 privind calitatea în construcții”, se arată în răspunsul Inspectoratului de Stat în Construcţii, la solicitarea Gazeta Oltului.

Totodată, în perioada solicitată, au fost înregistrate 40 de participări în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor. Nu s-au înregistrat cazuri de amânare și /sau respingere.

De altfel, şeful Inspectoratului de Stat în Construcţii, inspector şef, Emil Albotă, a scris pe pagina sa de socializarea că: „Scopul controalelor efectuate de ISC nu este neapărat cel de a sancţiona, ci, în primul rând, de a remedia deficienţele constatate, astfel încât să se evite evenimentele nedorite, iar siguranţa cetăţenilor să nu fie pusă în pericol. În acest sens, Inspectoratul de Stat în Construcţii colaborează cu autorităţile administraţiilor publice locale, al căror rol este de a elabora politicile la nivel local privind dezvoltarea urbanistică a unităţilor administrativ-teritoriale administrate şi de a supraveghea respectarea disciplinei în construcţii de către toţi factorii (investitori, diriginţi de şantier, proiectanţi, verificatori de proiecte, executanţi, responsabili tehnici cu execuţia, experţi tehnici, laboratoare de analize şi încercări în construcţii, producători de materiale şi produse pentru construcţii etc.)”

 

Ilie Bîzoi