ÎNCĂ O PRIMĂRIE DIN OLT VA BENEFICIA DE FONDURI PENTRU MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC. CARE ESTE ACEASTA

0
771

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat o nouă serie de dosare în cadrul Programului Iluminat Public.

Lista cuprinde 28 de unități administrativ-teritoriale (UAT) care vor beneficia de fonduri pentru modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţii.

Printre acestea se numără și o primărie din județul Olt. Este vorba despre Primăria orașului Balș. Valoare eligibilă a proiectului este de 1.171.947, 25 de lei. Suma propusă spre finanțare de către AFM este de 996.155,16 lei pentru Primăria Balș, ceea ce reprezintă un procent de 85% din totalul cheltuielilor eligibile. Pe lângă primăria Balș alte patru unități administrativ teritoriale din Olt vor primi finanțare pentru modernizare sistemelor de iluminat public. Este vorba despre primăriile Baldovinești, Cîrlogani, Bobicești și Movileni.

Pentru acest program, finanţarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, respectiv maximum 500.000 lei pentru UAT cu o populaţie de până la 4.000 locuitori și maximum 1.000.000 lei pentru UAT cu o populaţie de peste 4.001 locuitori.