Ce s-a întâmplat în ședința Consiliului Județean Olt

0
586

Aleșii județeni s-au reunit joi, 27 septembrie, în ședință ordinară pentru a aproba o serie de proiecte de hotărâre propuse de administraţia judeţeană.  Ordinea de zi a ședinței a cuprins 14 proiecte de hotărâre la care s-au adăugat încă cinci puncte suplimentare. De precizat că, un număr de 18 proiecte supuse dezbaterii și aprobării legislativului județean au trecut fără probleme, iar ultimul proiect de pe ordinea suplimentară care se referea la cererea în anulare, înregistrată la Consiliul Județean (CJ) Olt, prin care PNL Olt, prin Liviu Voiculescu, în calitate de reprezentant, solicita anularea Hotărârilor Consiliului Județean Olt nr. 143/17/09.2018 și nr.145/19/09.2018,  cu privire la organizarea referendumului pentru atribuirea denumirii Olt-Romanaţi judeţului Olt a fost respins de majoritatea consilierilor.

Consilierii judeţeni s-au întrunit joi în şedinţă ordinară pentru a dezbate şi vota o serie de proiecte. Înainte de începerea lucrărilor ședinței, președintele CJ Olt, Marius Oprescu, a anunțat că ordinea de zi va fi suplimentată cu cinci proiecte. Ședința de Consiliu Județean a fost una fără controverse, cu toate că mass-media și nu numai se așteptau ca ultimul punct suplimentar de pe ordinea de zi, cel referitor la cererea în anulare, prin care PNL Olt, prin Liviu Voiculescu, în calitate de reprezentant, solicita anularea Hotărârilor Consiliului Județean Olt nr. 143/17/09.2018 și nr.145/19/09.2018,  cu privire la organizarea referendumului pentru atribuirea denumirii Olt-Romanaţi judeţului Olt să stârnească discuții aprinse. Însă nu a fost așa. Plângerea prealabilă a PNL Olt a fost respinsă cu majoritate de voturi de consilierii prezenți.

Despre demersul președintelui PNL Olt, Liviu Voiculescu, prin care acesta solicită anularea celor două hotărâri ale CJ referitoare la organizarea referendumului pentru atribuirea denumirii OltRomanaţi judeţului Olt, președintele CJ Olt, Marius Oprescu a declarat:  Din punctul meu de vedere cred că plângerea s-a bazat pe un demers politic, acela de a fi împotriva acestui referendum. Bineînțeles că cele două hotărâri, dar și toate hotărârile pe care le emite Consiliul Județean se încadrează în reglementările legale. De fiecare dată, mai ales pe cele două hotărâri am avut și acordul Autorității Electorale Permanente. Ele sunt în regulă și demersul nostru va merge mai departe”.

Printre proiectele care au fost votate în sedința ordinară de joi se numără:

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna AUGUST 2018;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” (perioada 01.01.2017-31.12.2017) și aprobarea continuării exercitării managementului de către domnul Cârstea Florian, managerul Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”;  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (Corp C1 + Corp C10)” la Spitalul Județean de Urgență Slatina;  Proiect de hotărâre cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu”;  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Construire Pasarelă Legătură Pavilion Central – Pavilion Medicală ” – Spitalul Județean de Urgență Slatina;

Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina, pentru anul școlar 2018 – 2019; Proiect de hotărâre cu privire la: – aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale (20.11.2014 – 13.10.2018) a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; – desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală (20.11.2014 – 13.10.2018) a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la transformarea, desființarea și înființarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina;  Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici – Schitu Greci;  Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea comisiei de analiză, a secretariatului comisiei de analiză și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor pentru analiza noului proiect de management al domnului Florian Dumitrescu – manager interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9,86;  Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 2018-2019;  Proiect de hotărâre cu privire la: – constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; – desemnarea managerului (directorului) interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt;  Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru anul școlar 2018-2019; Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale Dinu Tudor Intim SNC, pe ruta CARACAL – COMANCA – DEVESELU; Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului județului Olt, pe anul 2018; Proiect de hotărâre cu privire la înlocuire membru și actualizare componenței Comisiei pentru protecția copilului Olt, Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului județean Olt ca membru în comitetul de Administrației al centrului Județean de Resurse și de Asistență educațională Olt, pentru anul școlar 2018-2019; proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.93/31.05.2018 cu privire la darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare intercomunitară Olt-Eco, a unui spațiu  dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt.

Ilie Bîzoi