Unitățile școlare din județ mai au o șansă de la ISU

0
154

Potrivit reglementărilor în vigoare, termenul limită pentru depunerea documentelor la ISU este 30 septembrie, iar termenul  limită pentru eliberarea documentului este sfârşitul lunii decembrie 2017. După această dată, şcolile rămase fără avize riscă sancţioarea contravenţională conform legii. Autorizaţia de securitate la incendiu se emite în baza solicitărilor adresate de autorităţile administraţiei publice locale. În lipsa acestor solicitări, însoţite de documentaţia tehnică aferentă, documentul nu poate fi emis. Principalele condiţii pentru obţinerea autorizaţiei sunt: asigurarea a două căi de evacuare; echiparea cu instalaţii de stingere a incendiilor (hidranţi interiori, hidranţi exteriori); echiparea cu instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare.