Anunt

0
38

SC COMPLEX HOTELIER PARC SA cu sediul în Slatina, str. Crișan, nr. 1, județul Oltm, titular al proiectului ”CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN; PISCINĂ EXTERIOARĂ ȘI AMENAJARE PARCARE”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul, propus a fi amplasat în Slatina, str. Crișan, nr. 1, județul Olt,
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt, din Slatina, Str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de Luni-Vineri, între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro (pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului).
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autoritățiicompetente pentru protecția mediului.