Prefectura Olt, ședință la Corabia

0
613

Pentru a asigura o eficientă coordonare a activităţii serviciilor publice deconcentrate, știut fiind că unele dintre acestea au puncte de lucru și în teritoriu, ședința Colegiului Prefectural se va desfășura, în data de 22 ianuarie 2018, ora 11.00, în sala de ședințe a Primăriei orașului Corabia.

Prefectul județului Olt, Petre Silviu Neacșu, consideră că prin această acțiune, cu caracter de noutate la nivelul Colegiului Prefectural, analiza stadiului implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune la nivelul localităţilor va conduce, cât mai clar, la identificarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, dar și autoritățile locale, propunând astfel măsuri reale în vederea îmbunătăţirii activităţii.

Întâlniri în teritoriu ale Colegiului Prefectural vor avea loc pe tot parcursul anului 2018, la lucrările acestuia urmând a fi invitați și primarii localităților din zonele respective.

Pe ordinea de zi a ședinței Colegiului Prefectural din 22 ianuarie 2018 se vor regăsi
raportul privind activitatea desfăşurată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt în anul 2017, o informare privind derularea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023, la nivelul lunii decembrie 2017, în județul Olt, conform Hotărârii Guvernului nr.640/2017, stabilirea programului orientativ al şedinţelor de lucru ale Colegiului Prefectural pentru anul 2018 și informări privind proiectele autorităţilor administraţiei publice locale finanţate din fonduri europene şi de la bugetul de stat în cadrul programelor naţionale.