Postul de director adjunct al unei instituții din Olt, scos la concurs de ANFP

0
933

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) a scos la concurs postul de director executiv adjunct al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Olt. Concursul va avea loc, la sediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în data de 29 octombrie 2019, când va avea loc proba scrisă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 7 ani; să fie absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare și să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevazute la art. 465 alin. (1) din Codul administrativ.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia. Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare. Postul de director executiv adjunct al AJOFM Olt a rămas vacant după ce Florin Dumitru a fost numit subprefect al județului Olt.