DOUĂ PRIMĂRII DIN OLT FAC ANGAJĂRI. PENTRU DOUĂ POSTURI NU SE CERE VECHIME

0
485

Două primării din Olt fac angajări în această perioadă.

Astfel, Primăria Caracal angajează un referent, clasa III, grad profesional principal la Compartimentul Protecție Civilă, P.S.I., Securitatea și Sănătatea Muncii, un consilier clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Sistem Informațional Geografic, Nomenclatură Stradală și un consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Buget, Situații Financiare. Contractele sunt pe perioadă nedeterminată.

Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani, pentru postul de referent, clasa III, grad profesional principal; studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă într-una din specializările din domeniul de licență „inginerie geodezică” și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 1an, pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent și studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă într-una din specializările din ramura de știință „științe economice” și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani, pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional principal.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 24 martie 2021, de la ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei municipiului Caracal în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de 15.03.2021, ora 16.30.

Și Primăria Balș are nevoie de un inspector de specialitate debutant la Serviciul Asistență Socială și un muncitor calificat la Serviciul Gospodărire Urbană, posturile fiind pe perioadă nedeterminată.

Candidații interesați să ocupe acest posturi trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea asistență social, pentru inspector de specialitate debutant. Un avantaj îl constituie faptul că nu se cere vechime. Pentru muncitor calificat se cer studii medii. De asemenea, nu se cere vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 8 martie, ora 16.00, proba scrisă va avea loc pe 17 martie, iar interviul pe 22 martie 2021.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Bibliografia se afişează la sediul Primăriei Oraşului Balş, judeţul Olt, şi pe site-ul Primăriei Oraşului Balş: www.bals.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0249/450.145.