Operatorii economici au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic

0
176

Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație, sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, cu excepţia activităţilor prevăzute la art.2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și să să elibereze clienţilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amănuntul şi/sau serviciile prestate, iar la solicitarea acestora vor elibera şi factură.

Prin operatori economici se înţelege persoanele fizice şi juridice, întreprinderile familiale, precum şi orice alte entităţi, cu excepţia instituţiilor publice, care încasează, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie.

Astfel, operatorii economici au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic (case de marcat generație nouă, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgenţă nr. 28 /1999 ).

Conform reglementărilor legale în vigoare, nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție și poate fi sancționată cu amendă de la 8.000 de lei la 10.000 de lei precum și cu:

  • confiscarea sumelor nejustificate;
  • suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunului sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a întreprins toate demersurile pentru a facilita operatorilor economici obţinerea numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale şi a creat în acest sens, posibilitatea operatorilor economici de a depune, prin intermediul Spaţiului Privat Virtual, documentele aferente procesului de solicitare şi atribuire a acestui număr.

Aşadar, prin intermediul Spaţiului Privat virtual, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale pot depune „Cerere de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ/municipiul Bucuresti sau a numărului unic de identificare din aplicaţia informatică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală” – Formular C801 şi pot primi „Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale”.Formularul C801 este disponibil pe site-ul www.anaf.ro la rubrica Servicii Online-Declaraţii Electronice.

În cazul operatorilor economici  care au obţinut numărul de ordine din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate sau a numărului unic de identificare din aplicaţia informatică a ANAF, însă aparatul nu a fost fiscalizat, aceştia au obligaţia de a instala şi fiscaliza aparatul .

Operatorii economici care trebuie să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale au obligaţia de a transmite datele fiscale catre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

 Informații suplimentare pot fi obținute  accesând site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro:

– secțiunea Asistență contribuabili, rubrica „Ghiduri curente” unde se regăsește „Ghidul cu privire la înregistrarea informațiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale, precum și la emiterea certificatului de atribuire a numărului unic de identificare în etapa preoperaționalizare Registru”;

– secțiunea Asistență contribuabili, rubrica „Întrebări și răspunsuri pe Facebook” unde sunt disponibile întrebările contribuabililor și răspunsurile comunicate în cadrul sesiunilor de asistență organizare pe pagina de Facebook a agenției;

– secțiunea „SERVICII ONLINE – Aparate de marcat electronice fiscale (Case de marcat)”.

De asemenea informații detaliate sau clarificări pot fi obținute apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la numărul de telefon 031.403.91.60 sau prin intermediul „Formularului de contact” existent pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală accesând următorul link : https://www.anaf.ro/asistpublic/.