MEDICI DIN OLT, SANCȚIONAȚI DE CORPUL DE CONTROL AL CASEI DE SĂNĂTATE. CE NEREGULI AU FOST DESCOPERITE

0
849

Corpul de Control al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt a sancționat câțiva medici și furnizori de servicii medicale din județul Olt, în urma unor nereguli constatate în cadrul acțiunilor de control desfășurate în anul 2020.

Anul trecut Serviciul Control al Casei de Asigurări de Sănătate Olt a efectuat nu mai puțin de 225 de controale la furnizorii de servicii medicale.

În urma verificărilor au fost constatate o serie de nereguli. „Principalele disfuncţionalităţi și iregularități identificate de echipele de control în asistența medical primară au fost: servicii medicale raportate ca efectuate pe perioada când asigurații au fost internați în spital și prescriere de medicamente, neconcordanța între serviciile medicale raportate de furnizori și cele consemnate în evidențele medicale primare, prescrierea de medicamente fără respectarea protocoalelor terapeutice și nerespectarea programului de lucru. În cazul furnizorilor de medicamente principalelele disfuncționalități au constat în recepționarea eronată a unor medicamente (coduri CIM). Urmare acțiunilor de control realizate, suma imputată medicilor de familie în anul 2020 a fost de 74.274,37 lei, iar suma imputată farmaciilor a fost de 8.989,94 leia precizat directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Olt, Sorina Daniela Oancea, la solicitarea Gazeta Oltului.

În cadrul acestor acțiuni, s-a verificat modul de respectare a clauzelor contractuale, concordanța serviciilor medicale contractate, raportate de furnizor și decontate de CAS, cu serviciile medicale consemnate în evidențele cabinetelor medicale, respectarea programului de lucru și modul de respectare pe parcursul derulării contractului a condiţiilor existente la momentul evaluării.