Legislativul Municipiului din Câmpia Romanaţiului, convocat în Şedinţă Ordinară

0
334

Miercuri în ultima zi a lunii februarie, consilierii locali ai Municipiului Caracal sunt convocaţi începând cu orele 11.00 în sedinţă ordinară a Consiliului Local. Printre proiectele de hotărâre supuse dezbaterii şi aprobării consilierilor locali de iniţiatorul acestora- Liviu Radu- primarul localităţii, se află : Aprobarea Planului de Acţiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2018 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor romilor pentru perioada 2015 – 2020, precum şi înfiinţarea Grupului de Lucru Local, Transformarea unor posturi din statul de funcţii Anexa 3 la HCL nr,103/2017- Stat de funcţii al Primăriei municipiului Caracal şi Anexa2 la HCL nr.23/2012 – stat de funcţii al Cantinei Sociale Caracal, Aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale  aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum şi lista cu dosarele respinse în anul 2018, Aprobarea cotizaţiei UAT Municipiul Caracal către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Romanaţi Serv” pentru anul 2018, Modificare şi complectarea  poziţiilor nr.1978 şi 1979 din Anexa nr.1 la HCL nr.139 /2017 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Caracal, Aprobarea utilizării excedentului Colegiului Tehnic Matei Basarab Caracal în sumă de 127 038 31 lei, Aprobarea contului de execuţie bugetară a UAT Municipiul Caracal la data de 31.12.2017.

 

 

                                                                 Doru Tudor