Legislativul caracalean convocat în ședință ordinară

0
200

În ultima zi a lunii februarie, consilierii locali caracaleni sunt convocați în ședință ordinară a Consiliului Local. Pe ordinea de zi a ședinței se află 10 proiecte de hotărâre inițiate de către Liviu Radu –primarul localității, proiecte care după ce au trecut prin comisiile de specialitate vor fi supuse dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului. Iată care sunt proiectele supuse spre validare legislativului caracalean ; Proiect de hotărâre   referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2018, Proiect de hotărâre   referitor la înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ROMANAŢI SERV”, Proiect de hotărâre   referitor la înlocuirea reprezentantului Municipiului Caracal prin Consiliul Local al municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul societății A.D.P.P. Caracal S.R.L, Proiect de hotărâre   referitor la constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică, Proiect de hotărâre   referitor la modificarea și completarea prevederilor art. 1 din H.C.L. nr. 120/27.11.2017 privind repartizarea, în vederea închirierii, a 2 spații din locuința aparținând fondului locativ situată în Caracal, str. Traian nr. 2A, domeniul privat al municipiului Caracal, domnului Avram Alexandru, Proiect de hotărâre   referitor la aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din Romania, Proiect de hotărâre   referitor la aprobarea nivelului costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează, pe perioada anului școlar 2018-2019, serviciul social public de zi Centrul Municipal Creșe Caracal, Proiect de hotărâre   referitor la stabilirea chiriilor pentru locuinţele realizate prin “Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii“, situate pe raza Municipiului Caracal, ce se vor actualiza anual cu rata inflației, Proiect de hotărâre   referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei “Locuințe colective în regim de înălțime P+4E cu echipamente de interes public la parter pe str. Iancu Jianu nr. 7 si nr. 11, Municipiul Caracal, județul Olt”, ințiatori Luca Remus Dacian, Luca Roxana, Dumitrescu Flaviu Teodor, Dumitrescu Diana Madalina, Proiect de hotărâre   referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei “Sală pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale – C.F. Nr. 55298″, „Amenajare Parcare – C.F. Nr. 55250” și „Amenajare terasă acoperită – C.F. Nr. 55300” pe str. Piața Victoriei Nr. 14 Municipiul Caracal, Județul Olt“, investitori S.C. COBRALI 2000 S.R.L. si S.C. PARC S.A..