PIERDERI

0
68
SC LOMARUCON SRL cu sediul în Balș str.Cireșului nr.51 inregistrat la ORC sub nr.j28/231/2007 , CUI 21328362 pierdut certificat constatator de la sediul firmei conform declarației model 1 nr 5016/12.03.2007

Îl declar nul