Inspecția Muncii a aplicat amenzi pentru munca la negru în valoare de peste 94 milioane de lei

0
341

 Inspecția Muncii a desfășurat în 2019 peste 121.000 de controale, la nivel național, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și al securității și sănătății în muncă. Valoarea  totală a amenzilor aplicate a depășit 127 milioane de lei.

În domeniul relaţiilor de muncă, au fost efectuate 71.748 controale, din care 67.632 pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, fiind aplicate, în total, 23.893 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor a a fost de 108.545.400 de lei, din care 94.100.000 lei pentru muncă nedeclarată.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost efectuate 49.525 controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 18.554.900 lei. Numărul total de sancțiuni contravenționale aplicate a fost de 70.589, fiind dispuse 231 opiri din funcțiune a unor echipamente de muncă neconforme, care reprezentau risc de accidentare, iar în 227 de cazuri, au fost dispuse sistări ale activității.

Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat, face următoarele precizări:„Anual, Inspecția Muncii întocmește și publică pe site-ul instituției, www.inspectiamuncii.ro, un program cadru de acțiuni, care cuprinde principalele campanii și acțiuni ce vor fi realizate la nivel național, conform metodologiilor specifice elaborate la nivelul instituției și potrivit obligațiilor ce revin instituției din statutul de membră a unor organisme internaționale executive (Senior Labour Inspectors Committee – Comitetul Înalților Responsabili cu Inspecția Muncii din cadrul Comisiei Europene, European Agency for Safety and Health at Work – Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă). De asemenea, la elaborarea Programului cadru de acțiuni al Inspecției Muncii, se au în vedere aspectele prioritare ale pieței muncii și rezultatele controalelor efectuate în anul precedent.

În elaborarea metodologiilor campaniilor și acțiunilor specifice, direcțiile de specialitate fac o analiză temeinică, bazată pe rezultatele din anii anteriori și pe evoluția riscurilor în domeniile în care s-a constatat o incidență mai mare a neconformităților, cum ar fi munca nedeclarată, nerespectarea obligațiilor stipulate în contractul individual de muncă, riscurile de accidentare și îmbolnăvire la locul de muncă, precum și accidentele de muncă.

Numărul de accidente de muncă înregistrat în anumite  domenii, frecvența și gravitatea acestora, reprezintă factori determinanți pentru intensificarea acțiunilor de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă. Ținând cont de necesitatea creşterii gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în domeniile în care s-au înregistrat neconformități care au generat evenimente deosebite, avem în vedere, în perioada următoare, intensificarea acțiunilor Inspecției Muncii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum și dezvoltarea unor sinergii cu alte domenii, printre care și învăţământul.

Pentru realizarea obiectivelor instituționale, în Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2020, se desfăşoară acţiuni de control de tip campanie, tematice şi de fond, cu caracter preventiv, precum și controale programate sau inopinate, la toate categoriile de angajatori, focalizate pe domeniile de activitate economică în care au fost identificate riscuri. În acţiunile de control, indiferent de tipul controlului, se verifică, în principal, îndeplinirea cerinţelor legale privind încadrarea în muncă, timpul de muncă şi timpul de odihnă, drepturile salariale acordate, precum şi respectarea reglementărilor de domeniul securitate și sănătate în muncă. La aceste acțiuni de control, se adaugă verificările inițiate ca urmare a petițiilor pe care ni le adresează cetățenii, în situația în care aceștia se consideră prejudiciați în relația cu angajatorii. Anual, la nivel național, sunt înregistrate și soluționate aproximativ 50.000 de petiții, ceea ce reflectă gradul ridicat de încredere al cetăţenilor în capacitatea Inspecţiei Muncii de a-i ajuta în soluţionarea problemelor apărute. Cele mai frecvente încălcări ale legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă reclamate sunt cele legate de prevederile Codului Muncii: neplata salariilor, timpul de muncă și neplata orelor suplimentare, concedieri abuzive, nerespectarea prevederilor privind registrul de evidență a salariaților, reconstituirea vechimii în muncă. În domeniul SSM, principalele aspecte reclamate de cetățeni vizează: eliberarea adeverinţelor pe grupe de muncă, condiţiile de muncă necorespunzătoare, cercetarea și declararea accidentelor produse la locurile de muncă, nerespectarea cerințelor de securitate şi sănătate în muncă.

În aceeași măsură, inspectorii de muncă sunt imparțiali și reprezintă un factor de echilibru între actorii de pe piața muncii, sindicate și patronate, salariați și angajatori. Încercăm, prin toate acțiunile noastre, de informare, de conștientizare sau de control preventiv, să fim activi și responsabili. Periodic, efectuăm  analize concrete, urmărind îndeplinirea obiectivelor stabilite până la materializarea acestora în rezultate concrete.

Astfel, Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2020, reprezintă un document de referință, elaborat cu respectarea reglementărilor specifice din domeniile de competență ale instituției, ce ține cont de cerințele și orientările europene în domeniu. Am urmărit alocarea eficientă a resurselor existente pentru maximizarea rezultatelor, având în vedere că resursele umane, financiare și materiale sunt limitate.

Până în acest moment, cu resursele avute la dispoziție, pot afirma că, de mai bine de 20 de ani, am reușit să ne îndeplinim misiunea, să fim la nivelul așteptărilor, adică o instituție puternică și de referință, cu un rol important pe plan social și cu rezultate remarcabile. Pe această cale, țin să le mulțumesc colegilor din Inspecția Muncii și din inspectoratele teritoriale de muncă pentru tot efortul depus pe parcusul anului, pentru seriozitatea și rigurozitatea cu care își îndeplinesc atribuțiile.”