Declaraţiile fiscale se vor depune exclusiv în formă electronică, începând cu 1 ianuarie 2018

0
262

Declaraţiile fiscale cu privire la obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin internet, în format electronic conform Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2326/2017, informează Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Olt.

Declaraţiile fiscale care se vor transmite obligatoriu electronic sunt:  formularul 100 – „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;101-„Declaraţie privind impozitul pe profit”;120 – „Decont privind accizele”; 205 – „Declaraţie  informativă privind  impozitul  reţinut  la  sursă, veniturile  din  jocuri  de  noroc  şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”; 207- „Declaraţie  informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile  scutite,  pe  beneficiari de venit nerezidenţi”; 208 –  „Declaraţie  informativă privind  impozitul  pe  veniturile  din  transferul  proprietăţilor  imobiliare  din  patrimoniul personal”; 300 –„Decont de taxă pe valoarea adaugată”; 301- „Decont special de taxă pe valoarea adaugată”; 307 – „Declaraţie  privind  sumele  rezultate  din  ajustarea/corecţia  ajustărilor/regularizarea  taxei  pe  valoarea adaugată”; 311- „Declaraţie privind taxa pe valoarea adaugată colectată datorată de către persoanele impozabile al  căror  cod  de  înregistrare  în  scopuri  de  taxă pe  valoarea  adaugată a  fost  anulat  confom  articolului  316  alineatul  (11) litera.a)-e), lit. g) sau lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”; 390 VIES –„Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”; 394 –  „Declaraţie  informativă privind  livrările/prestările şi  achiziţiile  efectuate  pe  teritoriul  naţional  de  persoanele înregistrate în scopuri de TVA”; 710- „Declaraţie rectificativă”. Declaraţiile menţionate se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă disponibile gratuit pe portalul www.ANAF.ro, la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/710.html. Transmiterea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice conferă doar avantaje: economiseşte timpul, cheltuielile cu deplasarea şi consumabilele necesare tipăririi, contribuind astfel şi la protecţia mediului înconjurător, susţin reprezentanţii AJFP Olt.

Ilie Bîzoi