Caracal: Programul de reabilitare a infrastructurii de apă și canal a acoperit până în prezent 17 km de străzi

0
197
Programul de reabilitare a infrastructurii de apă și canal demarat în 2022 în municipiul Caracal a acoperit până în prezent 17 km de străzi.
Edilul Ion Doldurea urmărește îndeaproape stadiul lucrărilor și discută permanent cu constructorii pentru a se asigura că vor închide lucrările la termenul stabilit și vor aduce străzile la stadiul de utilitate maximă astfel încât locuitorii din zonă și cei care tranzitează zona să se bucure de confortul binemeritat.
Avem o infrastructură de apă și canal învechită, cu tronsoane date în folosință acum 70 de ani, iar spargerea lor e doar o chestiune de timp. Proiectul de reabilitare a acestei infrastructuri este o prioritate dacă dorim să nu ajungem ca în alte orașe, poate cel mai mediatizat este chiar Bucureștiul, unde mii de locuitori rămân frecvent săptămâni în șir fără apă și căldură urmare a defecțiunilor la infrastructura învechită a rețelei de canalizare sau de apă”, declară Ion Doldurea,  primarul municipiului Caracal.

În cadrul contractului de lucrări „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată inclusiv surse de apă existente în aglomerarea Caracal” se vor realiza următoarele investiții :
– Reabilitare rețea apă -53,003 km;
– Extindere rețea apă – 7,443 km;
– Reabilitare rețea canalizare – 13,66 km;
– Extindere rețea de canalizare – 18,26km;
– Construcția a 8 stații de pompare apă uzată;
– Conducta refulare -3,85 km;
– Reabilitarea a 58 de puțuri.

Valoarea contractului este de 109.345.075,00 lei fara T.V.A., din care, conform schemei de finantare, 85% reprezinta finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeană, 135 constituie co-finanțare natională (buget de stat) și 2% constituie co-finanțare locală (buget local).