Zeci de pensii din Olt, sistate. Vezi motivul

0
1322

Aproape 200 de studenți din Olt nu îşi vor primi pensia de urmaş aferentă lunii noiembrie. Motivul îl reprezintă nedepunerea la timp a adeverinţelor din care să reiasă calitatea de student pentru anul şcolar 2019 – 2020.

Studenții, beneficiari ai pensiei de urmaş, trebuiau să aducă adeverinţa de studii pentru anul şcolar 2019/2020, la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt până pe 25 octombrie 2019. Cu toate acestea, aproape 200 de beneficiari, nu au depus acte justificative. „Depunerea adeverinţelor de şcolarizare la Casa Judeţeană de Pensii este obligatorie pentru elevii şi studenţii beneficiari de pensie de urmaş care îşi continuă studiile în anul de învăţământ 2019 – 2020, indiferent de nivelul acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani. Întrucât au ignorat termenul limită pentru depunerea adeverinţei, nu mai puţin de 183 dintre studenții beneficiari de pensie de urmaş au fost suspendaţi de la plata drepturilor pentru luna noiembrie. Adeverinţele trebuie aduse în original şi în momentul în care se aduc reintră în plată”, a precizat directorul executiv al CJP Olt, Iulian Smarandache.

Reluarea la plată a pensiilor astfel suspendate se va face în luna următoare depunerii adeverinţei, cu plata retroactivă a drepturilor. Adeverinţele de elev sau student, la care, la depunerea la CJP Olt, se anexează şi cuponul de pensie, trebuie să conţină obligatoriu denumirea instituţiei de învăţământ, numele şi prenumele beneficiarului, tipul de învăţământ, dar şi faptul că a fost emisă pentru anul de studiu 2019 – 2020.

În prezent, în evidenţa CJP Olt figurează nu mai puţin de 875 de elevi şi studenţi, beneficiari ai unei pensii de urmaş.