DGASPC Olt caută urgent persoane pentru angajare

0
1357

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Olt este partener într-un proiect care prevede ca în timp de 5 ani instituția să angajeze 100 de asistenți maternali profesioniști, urmând ca anul acesta să fie angajate 20 de persoane.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în calitate de partener în cadrul proiectului„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor ”, împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției, în calitate de beneficiar, desfășoară începând cu 1 ianuarie 2019 o campanie de identificare și recrutare a persoanelor cu domiciliul în județul Olt, care doresc să devină asistenți maternali profesioniști.

„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor ” are ca obiectiv prioritar reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali profesioniști din județul Olt, ca angajați ai DGASPC.

Proiectul este depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziune socială și combaterea sărăciei”. „Începând cu 1 ianuarie 2020 și până în prezent au fost depuse la sediul DGASPC Olt  34 cereri de evaluare, de către persoane cu domiciliul în județul Olt care doresc să devină asistenți maternali profesioniști și ,dintre acestea, 28 cereri au fost evaluate, iar 6 sunt în curs de evaluare.

 Din cele 28 de persoane ale căror cereri au fost evaluate, șase au fost angajate, două urmează cursurile de asistenți maternali profesioniști, iar 20 cereri au fost respinse. Începând din luna mai 2020, DGASPC Olt a reluat evaluările la domiciliu a persoanelor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, iar următorul curs de formare inițială în profesia de asistent maternal profesionist s eva desfășura în perioada 24 iunie-3 iulie 2020”, a declarat coordonatorul județean al proiectului, Cristian Nicolae Lungu.

În cursul lunii iunie, DGASPC Olt a informat patru primării din județul Olt cu privire la continuarea procesului de angajare de noi asistenți maternali profesioniști, solicitând sprijinul acestora pentru distribuirea de afișe și flyere, în acest sens promovând Proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor ”

Întrucât în anul 2020 obiectivul constă în angajarea a 20 de asistenți maternali profesioniști noi, iar în perioada ianuarie-iunie 2020 au fost angajați șase dintre aceștia DGASPC Olt face în continuare apel către persoanele cu domiciliul în județul Olt, care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, să ia legătura prin fax la nr. 0249.412.692, telefon nr. 0372.713.562, 563, 564, 565, 0349.408.182-(interior 51), e-mail: office@dgaspc-olt.ro cu Serviciul de Management de Caz pentru Copil, pentru informații privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal profesionist sau să acceseze site-ul www.dgaspc-olt.ro.