Sumă importantă imputată furnizorilor de servicii medicale din Olt

0
303

Serviciul de Control al Casei de Asigurări de Sănătate Olt a efectuat, pe parcursul anului trecut, 220 de acțiuni de control la furnizorii de servicii medicale, fiind verificați 107 medici de familie, 10 furnizori de investigaţii medicale paraclinice, 4 furnizori de dispozitive medicale, 56 de farmacii, 5 stomatologi. Totodată, alte 8 controale au vizat asistența medicală spitalicească, 18 asistența medicala de specialitate clinica, 5 programele naționale de sănătate, 1 control asistența medicală de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat, 4 asistența medicală de recuperare-reabilitare și 2 controale au fost efectuate la furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu.

Urmare acțiunilor de control realizate, a fost imputată furnizorilor verificați contravaloarea serviciilor medicale raportate la CAS Olt cu nerespectarea prevederilor legale şi a obligaţiilor contractuale, aceasta fiind însuma de 115.817,72lei.

În cadrul acestor controale, s-a verificat:

-modul de respectare a clauzelor contractuale;

-concordanța serviciilor medicale contractate, raportate de furnizor și decontate de casa de asigurări de sănătate, cu serviciile medicale consemnate în evidențele cabinetelor medicale;

– respectarea programului de lucru precum și modul de respectare pe parcursul derulării contractului a condiţiilor existente la momentul evaluării.

„Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control au fost: prescrierea de medicamente compensate/gratuite asiguraţilor fără respectarea protocoalelor terapeutice, recepționarea eronată a unor medicamente (coduriCIM),constatarea unor servicii medicale raportate şi neregăsite consemnate în registrele de consultaţii, cazuri de pacienti care erau internați în aceeaşi unitate sanitară prin spitalizare continuă şi în aceeaşi zi au beneficiat de servicii medicale în ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi, servicii medicale raportate ca efectuate pe perioada când asigurații au fost internați în spital și nerespectarea programului de lucru”, au transmis reprezentanții CAS Olt.