Oltenii pot afla de la CAS Olt de ce servicii medicale au beneficiat

0
204

Oltenii pot solicita CAS Olt informații legate de serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de care au beneficiat în 2019.

Astfel, asiguratul formulează o cerere completată şi semnată pe care o depune la sediul CAS Olt sau o transmite prin e-mail la relatiipublice.casot@gmail.com, însoţită, după caz, de copia actului de împuternicire.

Cererea poate fi solicitată la sediul casei de asigurări de sănătate sau poate fi descărcată de  pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Olt, secțiunea “Informații pentru asigurați”, subsecțiunea „Cetățeni asigurați”, pagina „Model cerere Ordin MS-CNAS nr.1416-82–2020”.

În situaţia în care solicitantul optează pentru transmiterea Listei prin intermediul poştei electronice, acesta va completa în cerere o parolă din opt caractere, necesară accesării Listei.

Lista cuprinde serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive prevăzute în pachetul de bază, precum şi serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în ordine cronologică, cu precizarea furnizorului care le-a efectuat/eliberat, a datei efectuării/eliberării, precum şi a contravalorii acestora.

Lista este pusă la dispoziţia asiguratului sau, după caz, a reprezentantului legal al acestuia, personal sau prin e-mail, conform menţiunii acestuia din cererea depusă la casa de asigurări de sănătate, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate.