Paul Stănescu, activitate parlamentară

0
618

Paul Stănescu, aflat la al doilea mandat de senator din partea PSD Olt, face parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Australia și Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză – Senat.

Paul Stănescu are 44 de  inițiative legislative din care 13 promulgate legi și două moțiuni.

Vă prezentăm câteva din cele mai recente inițiative:

  • Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil
  • Propunere legislativă privind regimul juridic al Sitului arheologic Reşca-Romula din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt şi unele măsuri pentru protejarea acestuia
  • Legea cărnii şi a produselor din carne
  • Propunere legislativă pentru modificarea Legiii nr.287/2009 privind Codul civil
  • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, a Legii nr.46/2008 privind Codul silvic, a Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ
  • Proiect de Lege pentru completarea art.292 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
  • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru completarea anexei la Ordonanţă Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piată
  • Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003
  • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012