Prima ședință ordinară, din acest an, a Legislativului caracalean

0
192

Consilierii locali ai municipiului Caracal, au fost convocați (miercuri, 16 februarie a.c.)  în sala Legislativului Local, în ședința ordinară  a Consiliului Local aferentă lunii februarie. Pe ordinea de zi a ședinței, s-au aflat 11 proiecte de hotărâre inițiate de Ion Doldurea, primarul municipiului Caracal. Iată și care au fost proiectele ce au fost supuse dezbaterii și aprobării;

Proiect de hotărâre   referitor la aprobarea utilizării temporare a suprafeţei de 3540 mp, teren domeniul public, aparţinând U.A.T. Municipiul Caracal, înscris în C.F. nr. 58376, necesară organizării de şantier de către S.C. RESCOMT S.R.L. în vederea derulării Proiectului OT-CL04 – Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi apă uzată inclusiv surse de apă existente în aglomerarea Caracal; Proiect de hotărâre   referitor la declararea ca fiind de utilitate publică a obiectivului de investiţii Creşă medie – municipiul Caracal, judeţul Olt situată în Caracal, str. Mihai Viteazul, nr. 73A şi a lucrărilor de sistematizare pe verticală, accesele auto şi pietonale, branşamentele şi racordurile la utilităţi ale acesteia; Proiect de hotărâre  referitor la aprobarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi – faza I din municipiul Caracal;  Proiect de hotărâre  referitor la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal şi a membrilor supleanţi în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct pentru 3 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Caracal, Şcoala gimnazială nr. 2, Liceul Teoretic „Ioniţă Asan” şi Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”; Proiect de hotărâre referitor la respingerea plângerii prealabile nr.24/27.01.2022 formulată de MARGEZO GEOMAR S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr.170/27.12.2021 referitoare la prelungirea pe o perioadă de 3 ani a duratei contractului de închiriere nr. 129/01.12.2011, încheiat cu S.C. IAKYS BOY S.R.L., ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 20 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1 A, pe care este amplasat un chioşc cu produse alimentare şi nealimentare; Proiect de hotărâre   referitor la respingerea plângerii prealabile nr.26/27.01.2022 formulată de COM PREDICA S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr.169/27.12.2021 referitoare la aprobarea Regulamentului privind administrarea parcărilor publice din municipiul Caracal;Proiect de hotărâre  referitor la respingerea plângerii prealabile nr.25/27.01.2022 formulată de COM PREDICA S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 174/27.12.2021 referitoare la concesionarea, fără licitaţie publică, către domnul Nicolae Iulian Ninel pe o perioadă de 28 de ani a unei suprafeţe de teren de 10 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal, situată în Caracal, Aleea Dragoş Voda nr. 14 C pentru extindere garaj auto;Proiect de hotărâre  referitor la aprobarea Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Fluidizarea circulaţiei în zonă intersecţiei străzilor Vornicu Ureche şi 1 Decembrie 1918”; Proiect de hotărâre  referitor la instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Caracal precum şi aprobarea Regulamentului privind instituirea şi administrarea taxei Speciale de salubrizare; Proiect de hotărâre   referitor la aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal; Proiect de hotărâre  referitor la calendarul principalelor manifestări cultural-artistice în anul 2022.