0
67

Este adevărat că în oraşul Potcoava există un crescător de vipere?