Patroni certaţi cu legea, amendaţi de ITM Olt

Doisprezece patroni din judeţul Olt care au nesocotit măsurile dispuse de inspectorii de muncă în urma controalelor efectuate de aceştia, precum şi obligaţiile de a pune în termenele stabilite, documentele şi informaţiile solicitate necesare controlului ori cercetării evenimentului s-au ales cu amenzi în cuantum de 400 milioane de lei vechi, în primele patru luni ale anului.

0
203

Potrivit legislaţiei, persoanele fizice sau juridice au obligaţia legală să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă documentele şi informaţiile solicitate de aceştia, necesare controlului ori cercetării evenimentului. Nerespectarea acestei dispoziţii se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 şi 10.000 de lei. „Inspectorii de muncă au aplicat, în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2017,12 sancţiuni, în conformitate cu articolul 23, alineatul 1, literele b şi c din Legea 108/1999, dintre care şapte amenzi în valoare totală de 40.000 lei şi restul avertismente. Articolul 23, litera b se referă la neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorii de muncă la termenele stabilite de  aceştia şi la litera c – nerespectarea de către conducătorul unităţii sau reprezentantul legal al acestuia, angajaţi , precum şi alte persoane aflate în locaţiile supuse controlului, a obligaţiei de punere la dispoziţia inspectorilor de muncă in termenul stabilite de acestia a documentelor şi informaţiilor solicitate necesare realizării controlului sau cercetării evenimentelor”, a precizat Bogdan Ţucă, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Olt.
Tot cu amenzi cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei sume sunt sancţionate şi societăţile controlate de Inspecţia Muncii, care nu îndeplinesc sau îndeplinesc parţial măsurile dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta. Nu în ultimul rând, împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul ori să efectueze cercetarea evenimentelor, inclusiv refuzul persoanei găsite la locul de muncă de a completa fişa de identificare sau de a da informaţii despre evenimentul cercetat se sancţionează tot cu amenzi cuprinse între 5.000 şi 10.000 lei. Pentru încălcarea prevederilor articolului 23 alineatul 1, litera c, din Legea numărul 108/1999, actualizată, pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, inspectorii de muncă au aplicat, în anul 2016, 30 de sancţiuni contravenţionale dintre care 17 amenzi (16 amenzi în valoare de 5.000 lei fiecare şi o amendă în cuantum de 10.000 lei) în valoare totală de 90.000 lei şi 13 de avertismente. În anul 2015, ITM Olt a aplicat tot 30 de sancţiuni pentru încălcarea Legii 108/1999, din care 13 amenzi în cuantum total de 65.000 lei şi 17 avertismente.