Anunț pierdere

0
63

Pierdut legitimație transport persoană cu handicap pe numele Mailat Costinela.

O declar nulă.