Ședință ordinară, la CJ Olt

0
300

Consilierii judeţeni se întrunesc joi, 22 decembrie 2022, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda întâlnirii, figurează nu mai puțin de 18 proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Proiectele ce urmează să fie aprobate sunt:

1. Proiect de hotărâre cu privire la: APROBARE TAXE pentru anul 2023

2. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la
chiriile pentru spațiile din fondul locativ cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în
domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2023

3. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului
prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene, a tarifelor de
utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene, precum și a tarifelor pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a județului Olt pentru anul 2023

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2023

5. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole
pentru anul 2023

6. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul
Județean de Urgență Slatina – Pavilion Materno-Infantil”

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului
Olt la data de 30.11.2022

8. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt
în calitate de membri și membri supleanți în cadrul Consiliilor de administrație ale unităților
sanitare publice cu paturi aflate în subordinea Consiliului Județean Olt

9. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statele de funcții ale
unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt

10. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o
persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2022

11. Proiect de hotărâre cu privire la înlocuire membru și actualizare componență
nominală a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în
anul 2023”

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2023

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a
serviciilor sociale pe termen mediu și lung (2022 – 2031)

15. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt

16. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Investiții pe anul 2023 care se
finanțează din Fondul de întreținere, înlocuire si dezvoltare constituit pentru Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Olt

17. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022

18. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al
Spitalului Județean de Urgență Slatina