Ședință extraordinară la Consiliul Județean Olt. Proiecte importante pentru comunitățile locale

0
1394

Consilierii județeni se întrunesc vineri, 14 februarie, de la ora 11.00, în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi a sedinței figurează șapte proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Gazeta Oltului vă prezintă ordinea de zi a şedinţei cu toate proiectele de hotărâre iniţiate şi propuse spre aprobare plenului Consiliului Județean Olt:

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 si estimări pe anii 2021-2023;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2020;

Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit pe anul 2020;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019;

Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ teritoriale a estimărilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată si din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anii 2021-2023;

Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2020 și estimări pe anii 2021- 2023 pentru bugetul județului Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale a unor membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică;