Primăria Drăgănești Olt angajează șase consilieri și un referent

0
344

Primăria Drăgănești-Olt face angajări. Administrația orășenească a scos la concurs șase posturi de consilieri și unul de referent examenul urmând a fi organizat în prima decadă a lunii august.  Consilier asistent Compartimentul salarizare, referent superior Compartimentul contabilitate, consilier asistent Buget-Finanțe, consilier debutant Buget-Finanțe, consilier debutant Achiziții publice,consilier asistent Achiziții publice și consilier principal Resurse Umane sunt posturile scoase la concurs de către Primăria Drăgănești-Olt în luna următoare. Concursul se va organiza pe 8 august proba scrisă și pe 11 august interviul. Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă următoarele pregătiri: consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului salarizare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau ştiinţe administrative și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum un an; referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului contabilitate: studii medii, absolvite eu diplomă de bacalaureat și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum nouă ani; consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului buget, finanţe: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum un an; consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului buget, finanţe: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice. Angajarea se face pe perioadă nedeterminată. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de articolul 49, alineatul 1 din Hotărârea Guvernului numărul 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului (data afișării anunțului 6 iulie). Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Drăgănești-Olt din strada N. Titulescu, numărul 150, telefon 0249/465.815.

Ilie Bîzoi