Postul de secretar al unei comune din Olt, scos la concurs

0
662

Primăria Comunei Vădastra organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere, vacante de secretar general al comunei.

Candidaţii care doresc să ocupe acest post trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea științe juridice, administrative sau științe politice, studii de masterat în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice  de minimum 5 ani.

În cazul în care la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitatea juridică, administrativă sau științe politice și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 465 alin. (3) și art. 468 alin. (2)  lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificărle și completările ulterioare, pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, în următoarea ordine: persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitatea juridică, administrativă sau științe politice și îndeplinesc condiția prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau șiințe politice; persoane care au studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în altă specialitate.

Concursul va avea loc în data de 16 iunie 2020 (proba scrisă), de la ora 10.00, iar data și ora interviului se vor comunica ulterior. Termenul limită de depunere a dosarelor este 2 iunie 2020. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Vădastra, str. Mihai Viteazul nr. 77 B, judeţul Olt, telefon 0249/539.012.