Post de director la Primăria Slatina, scos la concurs

0
798

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) va organiza, în data de 1 octombrie, concurs pentru funcția de director general adjunct al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Slatina.

Candidaţii care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
studii universitare de master în domeniul administraţiei publice publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, absolvite cu diplomă sau diploma echivalentă conform prevederilor art. 153 alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare și  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani.

Proba scrisă a examenului va avea loc pe 1 octombrie 2019, de la ora 10.00. Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.