Oraşele din Olt pot primi până la 5 milioane de euro pentru regenerare urbană

0
382

Oraşele mici şi mijlocii din judeţul Olt pot primi finanţări europene nerambursabile de până la cinci milioane de euro, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, pentru reconversia şi refuncționalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate. În acest sens Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AMPOR) a publicat pe 12 iunie 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 5 – „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.2, „Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”. Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din oraşele mici şi mijlocii de pe teritoriul celor 12 județe riverane Dunării (Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța). Ghidul este destinat potenţialilor solicitanţi, versiunea finală urmând să fie publicată la finalizarea procesului de consultare publică. Valoarea totală a unui proiect poate fi de minimum 100.000 euro și de maximum 5 milioane de euro (echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte). Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 27 iunie 2017, ora 17.00. Sunt eligibile numai proiectele care sunt implementate într-unul din cele 12 judeţe riverane Dunării, enunțate mai sus.

Ilie Bîzoi