DOUĂ PRIMĂRII DIN OLT VOR BENEFICIA DE FONDURI PENTRU MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT PUBLIC. CARE SUNT ACESTEA

0
658

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat primele dosarele  în cadrul Programului Iluminat Public.

Lista cuprinde 27 de unități administrativ-teritoriale (UAT) care vor beneficia de fonduri pentru modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţii.

Printre acestea se numără și două primării din județul Olt. Este vorba despre Primăria comunei Bobicești și Primăria comunei Movileni. Valoare eligibilă în cazul ambelor proiecte este de 577.209.5 lei pentru fiecare. Suma propusă spre finanțare de către AFM este de 499 978.87 lei pentru Primăria  Bobicești, ceea ce reprezintă un procent de 86.62 din totalul cheltuielilor eligibile și 499. 921.15 lei pentru Primăria Movileni, adică  86.61% din valoarea eligibilă a proiectului.

Pentru acest program, finanţarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, respectiv maximum 500.000 lei pentru UAT cu o populaţie de până la 4.000 locuitori și maximum 1.000.000 lei pentru UAT cu o populaţie de peste 4.001 locuitori.

De asemenea, în ședința comitetului de Avizare din data de 14 septembrie 2020, au mai fost acceptate 143 dosare pentru 246 autovehicule și o contestație pentru un autovehicul în cadrul Programului Rabla și 83 dosare pentru 189 autovehicule, dintre care 138 pur electrice și 51 autovehicule electrice hibride pentru Programul Rabla Plus.

Un alt program pentru care au fost aprobate dosare de finanțare este Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice. În cadrul acestui program vor beneficia de finanțare nerambursabilă în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita a 25.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deserveşte o gospodărie, un număr de 65 gospodării izolate, situate la cel puţin 2 km faţă de reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice. “Prin programele gestionate de AFM urmărim să susținem investițiile în economia verde. Fie că vorbim de industria auto, de iluminatul public nepoluant pe străzile din România sau de producerea de energie electrică din surse regenerabile și reducerea utilizării combustibililor convenţionali, toate aceste programe vor contribui la tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în contextul alinierii la prevederile Pactului Ecologic European”, a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Dan-Cătălin VATAMANU.