ITM Olt, campanie de informare privind ucenicia la locul de muncă

0
202

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Olt derulează în această perioadă o amplă campanie de informare și conștientizare cu privire la respectarea legislației specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului la locul de muncă pentru absolvenții de învătământ superior și internshipul. Acțiunea a demarat pe 15 aprilie și se va încheia pe 31 mai 2019.

În acest sens, marți 14 mai, la sediul ITM Olt a fost organizată o întâlnire cu reprezentanți ai angajatorilor, lucrători desemnaţi pentru a se ocupa de activităţile de personal, reprezentanţi ai partenerilor sociali, precum şi alte persoane interesate. Potrivit șefului ITM Olt, inspectorul șef Cristian Ungureanu, obiectivele acțiunii de informare si conștientizare, sunt: îndrumarea entităților care au calitatea de angajator, interesate de aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale privind ucenicia la locul de muncă (Legea nr. 279/2005 și H.G. nr.855/2013),  efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior (Legea nr. 335/2013 și H.G. nr. 473/2014) și internshipul (Legea nr.176/2018); informarea entităților care au calitatea de angajatori, în ceea ce privește dezvoltarea carierei și a procesului de formare profesională continuă și respectiv la locul de muncă; asigurarea tranziției absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii și facilitarea integrării sociale a persoanelor interesate, cu vârsta peste 16 ani, în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii.