Ce se întâmplă cu excedentul bugetar al județului Olt

0
284

21 de milioane de lei este excedentul bugetar al județului Olt, la finalul anului 2018.

 În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Olt, de marți, 9 aprilie, forul deliberativ a aprobat proiectul de hotărâre ce prevede utilizarea sumei din excedentul bugetar al anului 2018.

Suma de 21.009.000 lei, reprezentând excedentul bugetar al anului precedent, va fi utilizată ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2019.

Potrivit raportului la proiectul de hotărâre aprobat, la finele anului 2018, excedentul bugetar local a fost în sumă de 6.033.296,35 lei, din care excedentul secțiunii de funcționare a fost în sumă de 1.555.630,14 lei, iar excedentul secțiunii de dezvoltare a fost în sumă de 4.477.666,21 lei, la care se adaugă diferența neutilizată a excedentului anilor precedență în sumă de 33.608.726,55 lei, rezultând un excedent total în sumă de 39.642.022,90 lei. Având  în vedere că sursele de finanțare sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor de dezvoltare, se propune utilizarea sumei de 21.009.000 lei, din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2019.