Consens politic la Consiliul Județean Olt

0
407

Consilierii județeni s-au reunit joi, 25 iunie, în ședință ordinară pentru a aproba o serie de proiecte de hotărâre propuse de conducerea administraţiei judeţene.  Pe ordinea de zi a întâlnirii au figurat 10 puncte, toate proiectele reuşind să obţină susţinerea tuturor forţelor politice din Consiliul Judeţean (CJ).

Aleșii judeţeni s-au întrunit joi în şedinţă ordinară pentru a dezbate şi vota o serie de proiecte. Ordinea de zi a şedinţei a cuprins 10 proiecte de hotărâre. Înainte de începerea lucrărilor ședinței, președintele CJ Olt, Marius Oprescu, a anunțat că ordinea de zi va fi suplimentată cu încă un proiect, în timp ce un alt proiect de hotărâre care viza înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniului public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței pe motiv că nu au fost obținute toate avizele necesare.

Spre deosebire de alte întâlniri în care unii aleși județeni s-au contrat pe anumite proiecte, de data aceasta, toată pleiada de consilieri județeni a căzut de acord asupra inițiativelor conducerii forului județean. Prin urmare, toate proiectele au trecut cu unanimitate de voturi, fără nicio opoziţie din partea consilierilor (PSD,PNL, ALDE și UNPR).

Printre proiectele care au fost votate se numără:

Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea exercitării cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt ;

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MAI 2020;

Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Centrului Județean de Cultură si Artă Olt ;

Proiect de hotărâre pentru completarea art.41 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 ;

Proiect de hotărâre cu privire la: acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.24 din 27.02.2020 ;

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina ;

Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020;

Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 57 din 26.03.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor ;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobare rezultat final la evaluarea anuală a managementului Muzeului Județean Olt și aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Muzeului Județean Olt.