Vechimea în muncă va fi recunoscută, după modelul PFA, și pentru profesii liberale practicate de persoane fizice independente (PFI)

0
454

După modelul recunoașterii vechimii pentru persoane fizice autorizate (PFA), acum și activitățile economice desfășurate de persoana fizică independentă (PFI) vor constitui vechime în muncă și, după caz, vechime în specialitate, cu condiția autorizării profesionale și înregistrării fiscale, respectiv dacă veniturile ating nivelul salariului minim brut timp de un an, potrivit unui proiect legislativ căruia comisiile de specialitate ale Senatului i-au întocmit raport de adoptare și care urmează a fi votat de senatori.

Inițiatorii noului proiect arată însă că ordonanța amendată recent nu include o categorie importantă de profesioniști, și anume profesiile liberale practicate de către persoanele fizice independente (PFI). Printre cele mai comune exemple de profesii liberale a căror desfășurare este organizată și reglementată prin legi speciale și cele cu regim juridic special, subliniază inițiatorii, se numără traducătorii, medicii, contabilii, care își practică profesia ca PFI și contribuie la sistemul de asigurări de sănătate și la sistemul de pensii la fel ca persoanele fizice autorizate și ca orice altă persoană angajată.

”Deși a fost modificată recent prin Legea 125/2022, Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 nu prevede ca activitățile economice desfășurate de persoanele fizice independente să constituie vechime în muncă și, după caz, vechime în specialitate dacă activitatea economică pe care o desfășoară a produs venituri nete în anul supus recunoașterii vechimii a căror valoare este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară și este înregistrată la Administrația Finanțelor Publice. Astfel, se produce o discriminare privind diferite tipuri de profesii liberale care există momentan pe piața muncii. Deși modificarea OUG 44/2008 prin Legea 125/2022 a corectat deja o altă discrepanță legislativă privind activitatea persoanelor fizice autorizate (PFA-urilor), recunoscând astfel vechimea în muncă și, după caz, în specialitate a acestora, a rămas totuși o discriminare față de unele profesii liberale care sunt practicate sub forma de PFI-uri”, susțin autorii proiectului.

Prin urmare, proiectul avizat acum de comisiile de specialitate ale Senatului, reglementează recunoaștere vechimii și pentru activitățile economice desfășurate de PFI. Astfel, aceste activități vor constitue vechime în muncă și, după caz, vechime în specialitate, cu îndeplinirea următoarelor condiții: a) funcționează în baza unei autorizații eliberate de către o autoritate publică sau un corp profesional și este înregistrată Ia Administrația Financiară de care aparține; b) activitatea economică pe care o desfășoară a produs venituri nete în anul supus recunoașterii vechimii a căror valoare este cel puțin egală cu nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit legii în anul respectiv. Vechimea în muncă și, după caz, vechimea în specialitate, este considerată perioada în care persoana fizică independentă a desfășurat activitate economică și a achitat contribuțiile, taxele și impozitele legale, nefiind luată în considerare perioada în care persoana fizică independentă nu a avut activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendată.

Citește mai mult pe www.profit.ro