Ultimele hotărâri ale Legislativului Caracalean din acest an -2022 un an cu multe surprize!-

0
455

În prima zi a ultimei săptămâni din acest an, consilierii caracaleni au fost convocați  în sala de ședințe a Consiliului Local, pentru a dezbate ultimele proiecte de hotărâre inițiate de Ion Doldurea, primarul municipiului Caracal.

Pe ordinea de zi a ședinței sau aflat 16 proiecte de hotărâre; proiect de hotărâre referitor la concesionarea, fără licitaţie publică, către domnul Nicolae Iulian Ninel, pe o perioadă de 28 de ani a unei suprafeţe de teren de 10,00 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, Aleea Dragoș Vodă nr. 13C, pentru extindere garaj auto.

Proiect de hotărâre     referitor la aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista cu dosarele respinse, pentru anul 2022.

Proiect de hotărâre  referitor la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre  referitor la validarea persoanelor fizice care au susținut și promovat examenul de atestare în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.

Proiect de hotărâre  referitor la prelungirea pe o perioadă de 3 ani a duratei contractului de închiriere nr. 129/01.12.2011, încheiat cu S.C. IAKYS BOY S.R.L., ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 20 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1A, pe care este amplasat un chioşc cu produse alimentare şi nealimentare.

Proiect de hotărâre  referitor la aprobarea Regulamentului privind administrarea parcărilor publice din Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre  referitor la aprobarea completării anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 149/31.10.2021, privind inventarul domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre  referitor la atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Caracal, județul Olt.

Proiect de hotărâre  referitor la aprobarea solicitării transmiterii imobilelor teren în suprafață de 1367,00 mp și construcție C2 în suprafață de 202 mp, situat în Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 16, jud. Olt din patrimoniul public al Statului Român și administrarea Inspectoratului Teritorial Pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Olt în patrimoniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal în vederea extinderii și modernizării Pieței municipale Caracal.

Proiect de hotărâre  referitor la vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, Str. Vasile Alecsandri, nr. 9 și Str. Parângului, nr. 16, bl. 10C către titularii contractelor de închiriere

Proiect de hotărâre  referitor la stabilirea chiriilor pentru locuinţele realizate prin “Programul privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din fonduri ANL”, situate pe raza Municipiului Caracal, aferente anului 2022.

Proiect de hotărâre  referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2021.

Proiect de hotărâre  referitor la aprobarea modificării, actualizării punctuale a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic General(PUG) al municipiului Caracal, în vederea realizării investiției majore ale administrației publice locale, finanțată din fonduri europene, „Modernizarea peisagistică și arhitecturală a parcului Constantin Poroineanu în vederea valorificării patrimoniului local”.

Proiect de hotărâre  referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2022.

Proiect de hotărâre  referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr.151/26.11.2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare.

Proiect de hotărâre    referitor la aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2022.

După scurte dezbateri și după ce unele proiecte au primit unele amendamente , toate proiectele au fost votate cu majoritate de voturi primind undă verde pentru hotărârile care vor sta la baza legislativă în anul 2022.

*** În 2022 impozitele și taxele locale nu au fost mărite de consilieri, ele  ramân la fel ca în 2021, dar vor fi indexate cu rata inflației în conformitate cu  legislația

*** De la 1 ianuarie 2022 se instituie taxa specială de salubrizare în cuantum de 11,74 lei/persoană/lună

***A fost aprobat și regulamentul care stabilește cadrul juridic privind administrarea parcărilor publice și instituirea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public cu plata prin SMS sau parcometre în valoare de 2lei/oră/loc, semnalizate cu indicatorul “parcare cu plată print SMS/parcometre”.

*** Și tot de anul viitor, parcările rezidențiale amenajate pe domeniul public în toate cartierele  municipiului vor fi scoase la licitație pentru rezervarea unui loc. Prețul de pornire al licitației va începe de la 150lei/an.

Regulamentul stabilește criteriile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul (persoană fizică) pentru a participa la licitație.

*** Locurile de parcare din parcările de reședință se atribuie numai pentru autoturisme și autoutilitare a căror lungime nu depășește 5,5m

*** Autorizația de parcare eliberată ca urmare a atribuirii unui loc de parcare , dau dreptul titularului acestuia să utilizeze locul de parcare 24 de ore din 24

*** Primul cartier Pilot  unde locurile de parcare rezidențiale vor fi scoase la licitație  va fi cartierul Gară.

Doru Tudor