Convocator

0
58

CONVOCATOR

      Administratorul Unic al societăţii PARC SA, societate română pe acţiuni, cu sediul în Municipiul Caracal – Complex Romula, str. Piața Victoriei nr. 14, Județul Olt, număr de ordine în Registrul Comerţului J28/17/1991, Cod Unic de Înregistrare 1518540, Cod de Inregistrare Fiscală RO 1518540, în temeiul art. 117 din Legea 31/1990R privind societatile comerciale si a Actului Constitutiv al societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (,,AGOA”) în data de 10 iunie  2024, ora 12.00, la sediul Societății mai sus indicat, pentru toti actionarii înscrisi în Registrul Acţionarilor Societatii, ținut de Societate la sediul social, la sfârsitul zilei de 20.05.2024, considerată dată de referință pentru aceasta adunare.

In cazul în care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si Actul Constitutiv al Societatii, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990R, se convoaca si se fixeaza urmatoarea sedinta de lucru a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  pentru  ziua imediat urmatoare, respectiv 11 iunie 2024, de la ora 12.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si dată de referintă,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

I. Alegerea in functia de administrator unic a domnului Constantinescu Cornel Petrisor pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 11.06.2024 pana la data de 10.06.2028.

II. Aprobarea împuternicirii domnului Constantinescu Cornel Petrisor, cu aducerea la indeplinire a hotararii adoptate si efectuarea mentiunilor la Registrul Comertului Olt, direct sau prin reprezentant convenţional.

Începand cu data de 09.05.2024, informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse perntru functia de administrator unic se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultate de acestia la sediul societăţii, între orele 8-16, sau la tel. 0249/515.399.

Orice acţionar are garantat exerciţiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile şi ale Actului Constitutiv al Societăţii.

Acţionarii îşi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă, iar buletinele de vot prin corespondenţă vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la cererea acestora, la sediul societăţii din Piața Victoriei nr. 14, complex Romula, municipiul Caracal, județul Olt.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon: 0249/515399.

                         PARC SA Caracal

               Prin: Constantinescu Cornel Petrișor, administrator unic