SUPRAINPOZITAREA, noua armă a Executivului caracalean

0
611

Măsura hotărâtă de Consiliul Local Caracal în ultima ședință ordinară, este noua armă a Executivului în lupta cu proprietarii mai multor clădiri aflate într-o stare avansată de degradare și care nu au înțeles până acum apelul autorităților locale pentru a intra în legalitate și a întreține aceste imobile. În același timp, măsura stabilită de Consiliul Local se adresează și proprietarilor de terenuri intravilane pline de gunoie și bălării, determinând pe aceștia să-și respecte obligațiile legale și să execute lucrări de curățare și cultivarea acestora, astfel riscând să fie supraimpozitați

Impozite majorate cu 300% -500%

Consiliul Local al municipiului Caracal a hotărât creșterea impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite, procentul de majorare fiind între 300% și 500%, în funcție de starea tehnică a imobilelor și starea terenurilor. Măsura se aplică tuturor proprietarilor sau coproprietarilor de clădiri sau/și terenuri neîngrijite, începând cu 1 ianuarie 2022.
Conform legii, proprietarii clădirilor, persoane fizice și juridice, au obligația să asigure starea tehnică corespunzătoare a acestora prin efectuarea lucrărilor de consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținere.
De asemenea, proprietarii terenurilor din intravilan sunt obligați prin lege să întrețină aceste terenuri, să efectueze lucrări specifice pentru îndepărtarea vegetației necultivate și să nu permită depozitarea deșeurilor.
Proprietarii terenurilor agricole nelucrate au de asemenea responsabilități!
Pentru terenul nelucrat timp de doi ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează începând cu al treilea an, cota de impozitare majorată fiind stabilită în conformitate cu Regulamentul privind criteriile de încadrare în categoria terenurilor neîngrijite de pe raza municipiului Caracal (anexă la Hotărârea Consiliului Local).
Măsura se aplică după ce în prealabil proprietarii vor fi somați să remedieze situația și acest lucru nu se realizează în termenul menționat în Regulament.

Doru Tudor