Sunt invalizi în acte, dar muncesc pe rupte. Pensii de aproape 3 miliarde de lei, încasate necuvenit

0
935

Încasează pensie de invaliditate, dar au şi serviciu. Este cazul a zeci de pensionari din județul Olt care au fost identificați de la începutul acestui an de Casa Județeană de Pensii Olt, dar și de Administrația Județeană a Finanțelor Publice că încasau atât pensie de invaliditate, cât și salariu, deşi legea nu le dă acest drept.

Deşi în cuprinsul deciziilor de pensionare emise, beneficiarii sunt atenţionaţi privind incompatibilitatea anumitor tipuri de pensie cu activităţi de natură salarială, încă mai sunt pensionari care nu ţin cont de aceste avertizări. Astfel, verificările realizate de la începutul anului de Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt şi Fiscul oltean au condus la identificarea a 69 de cazuri de încasare necuvenită a drepturilor de pensie, din cauza incompatibilităţii dintre încasarea de venituri din activităţi – pentru care plata contribuţiilor de asigurări sociale este obligatorie – cu dreptul la pensie.

Oamenii sunt obligaţi însă acum să restituie banii încasaţi necuvenit. Pensionarii care sunt descoperiţi în situaţia de incompatibilitate sunt din mai multe categorii. În primul rând, este vorba despre debite care provin de la pensionarii de invaliditate gradul I sau II care au cumulat pensia cu venituri salariale sau alte venituri asimilate acestora. O altă categorie este reprezentată de pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul III de invaliditate, care au lucrat cu normă întreagă (opt ore/zi) şi, conform legii, pot lucra doar jumătate de normă (patru ore/zi). Situaţia de incompatibilitate survine şi în cazul soţului supravieţuitor care beneficiază de pensie de urmaş şi nu poate cumula această pensie cu venituri din activităţi salariale dacă acestea depăşesc 35% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor de stat.  „În total au fost verificate sute de cazuri. Din acestea, s-au constatat 69 cazuri de incompatibilitate pentru care s-au emis decizii de debit în sumă totală de 284.803 lei (n.r aproape 3 miliarde de lei vechi). Este vorba despre 21 decizii anticipat parțial, 33 decizii de invaliditate gradul II, zece decizii invaliditate gradul III, două decizii de invaliditate de gradul I, două decizii pensie de urmaș și o decizie de pensie anticipată. Din debitul total până în prezent s-a reușit recuperarea sumei de 110.914 lei”, a precizat Iulian Smarandache, directorul executiv al CJP Olt. Potrivit legii, sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de trei ani. Pentru a-i depista periodic pe cei care au şi alte venituri în afara de pensia care li se cuvine, periodic, au loc confruntări ale bazelor de date ale Casei Judeţene de Pensii cu ale Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice, dar şi cu alte instituţii.

Ilie Bîzoi