SPITALUL JUDEȚEAN SLATINA ANGAJEAZĂ ZECI DE ASISTENȚI MEDICALI

0
2107

Continuă angajările la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Astfel, pe 30 iunie anul curent, instituția organizează un nou concurs. De această dată, cea mai mare unitate sanitară din județ a scos la concurs 20 de posturi vacante de asistent medical, specialitatea medicină generală. Contractele sunt pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.

Este vorba despre un post de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel studii PL (postliceală), la Secția Oncologie medicală, un post de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii S, la Secția Oncologie medicală, două posturi de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel studii PL(postliceală), la Secția Cardiologie, un post de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Compartimentul chirurgie toracică, trei posturi de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Secția Ortopedie și traumatologie, trei posturi de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Secția Chirurgie generală, un post de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Secția urologie, un post de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Secția ORL, un post de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Secția ORL, două posturi de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Secția ATI, un post de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Secția ATI, un post de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii S, la Secția ATI, un post de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Compartimentul dializă peritonială în cadrul Secției Nefrologie și un post de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Secția Neonatologie.

Candidaţii care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă: studii postliceale absolvite cu certificat de absolvire a școlii postliceale conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994, inclusiv cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitatea medicină generală și studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat, pentru posturile de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL; studii superioare de licență în specialitate și studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat, pentru posturile de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii S; studii postliceale absolvite cu certificat de absolvire a școlii postliceale conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994, inclusiv cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitatea medicină generală, studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat și 6 luni vechime ca asistent medical în specialitatea medicină generală, pentru posturile de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL; studii postliceale absolvite cu certificat de absolvire a școlii postliceale conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994, inclusiv cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitatea medicină generală, studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat, examen pentru obținerea gradului principal și 5 ani vechime ca asistent medical în specialitatea medicină generală, pentru posturile de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL.

Proba scrisă a examenului va avea loc pe 30 iunie 2021, de la ora 9.00, în timp ce interviul va avea loc în termen de patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 18 iunie 2021, ora 16.00.

Bibliografia și tematica de concurs sunt afișate la sediul unității și pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). Relații suplimentare se pot obține de la serviciul R.U.N.O. din cadrul spitalului, telefon: 0736/373.205.