Sfântul Polieuct este pomenit pe 9 ianuarie

0
103

Sfântul Polieuct este prăznuit de către Biserică Ortodoxă în fiecare an pe data de 9 ianuarie.

Polieuct a trăit în secolul al III-lea și a fost un ostaș al armatei romane. Prietenul cel mai bun al său, Nerah, era creștin. La auzul veștilor referitoare la persecuțiile asupra creștinilor care se petreceau în acele vremuri, Nerah îi spune lui Polieut: „Prea iubite Polieuct, porunca cea împărătească, care pretutindeni se citește, ne va aduce despărțirea unuia de altul; pentru că eu mă țin de credința creștinească, iar tu de păgânătatea elinească; și când mă vor luă la moarte, tu te vei lepăda de mine și mă vei lasa.”

Polieuct se convertește la creștinism și își arată iubirea față de Dumnezeu și de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Mai apoi urmează și distrugerea idolilor. Felix, socrul lui Polieuct, la văzul acestora îl imploră pe acesta să renunțe la creștinism și să îmbrățișeze obiceiurile păgâne.

Datorită credinței și iubirii nestăvilite față de Hristos, Polieuct nici nu concepe acest lucru, refuzând ferm orice încercare zadarnică a lui Felix de a-l convinge. Având împuternicire de la împărat să prigonească toți creștinii, Felix mai încearcă o data să îl determine pe Polieuct să renunțe la calea cea bună și să îi urmeze pe păgâni. Văzând că Polieuct e de neînduplecat, Felix ordonă să i se tăie capul, scrie creștin ortodox.ro.