CE PROIECTE IMPORTANTE AU FOST VOTATE ÎN ŞEDINŢA CONSILIULUI JUDEŢEAN

0
367

 Aleșii județeni s-au reunit joi, 25 februarie, în ședință ordinară pentru a aproba o serie de proiecte de hotărâre propuse de conducerea administraţiei judeţene. Ordinea de zi a ședinței a cuprins 21 de puncte.

 Consilierii judeţeni s-au întrunit joi în şedinţă ordinară pentru a dezbate şi vota o serie de proiecte. Înainte de începerea lucrărilor ședinței, președintele CJ Olt, Marius Oprescu, a anunțat că ordinea de zi va fi suplimentată cu încă două proiecte. Toate proiectele au reuşit să obţină susţinerea celor două forțe politice din Consiliul Judeţean (CJ).

Iată proiectele care au fost votate în sedința ordinară de joi, 25 februarie:

Proiect de hotărâre stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IANUARIE 2021;

Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice, în anul 2020;

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina;

Proiect de hotărâre cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării anuale pentru perioada 14.10.2019 – 31.12.2020 a managementului pentru Biblioteca Județeană Olt ”Ion Minulescu”;

Proiect de hotărâre cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării anuale pentru perioada 26.09.2019 – 31.12.2020 a managementului pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2020;

Proiect de hotărâre cu privire la încetarea contractului de management al managerului (directorului) Muzeului Județean Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt;

Proiect de hotărâre pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Olt a unor construcții aflate în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Olt în vederea scoaterii din funcțiune și demolării și pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.123/26.07.2018 cu privire la: modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Olt 2020-2025;

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci;

Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la înființarea unui serviciu social cu cazare în cadrul Caselor de Tip Familial „Sf. Mihail” Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Casele de Tip Familial „Sf. Mihail” Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt ;

Raport cu privire la inventarierea și gestionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al județului Olt și administrate de Consiliul Județean Olt, pe anul 2020;

Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale Președintelui Consiliului Județean Olt și a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în perioada 01 ianuarie –31 decembrie 2020 ;

Raport cu privire la activitatea desfășurată de Vicepreședinții Consiliului Județean Olt în anul 2020 ;

Informarea asupra nivelului de asigurare a securității și a siguranței civice a comunității  județului Olt, în trimestrul IV 2020 ;

Informarea referitoare la măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuțiilor specifice pe anul 2020;

Planul Strategic pe anul 2021 cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unitățile de poliție și indicatorii de performanță minimali;

Proiect de hotărâre cu privire la: completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Olt;

Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt aprobată prin Hotărârea  Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu, aprobat prin Hotărârea  Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018;